Η καταχώρηση του Τιμολογίου Αγοράς

Το μόνο που αλλάζει στο τιμολόγιο αγοράς σε σχέση με ένα κανονικό τιμολόγιο είναι το πεδίο «Είδος Παραστατικού» (εικόνα 20.1), το οποίο όμως δημιουργεί τη μεγάλη διαφορά.


εικόνα 20.1


Ομοίως και στην εκτύπωση, το ότι πρόκειται για τιμολόγιο αγοράς και όχι για ένα συνηθισμένο τιμολόγιο, φαίνεται μόνο στην επικεφαλίδα (εικόνα 20.2).


εικόνα 20.2


Αυτό που κάνει το «Τιμολόγιο Αγοράς» διαφορετικό, είναι ότι εισάγεται στο βιβλίο των Εσόδων με αρνητικό πρόσημο, όπως φαίνεται στον πίνακα Δ της ΠΟΛ 1221/12, εικόνα 20.3.

εικόνα 20.3


Δηλαδή η εισαγωγή του μοιάζει πολύ με αυτή του πιστωτικού τιμολογίου. Αν το πρόγραμμα συνεργάζεται με το Arbitrans, δεν θα έχετε να ανησυχήσετε μήπως γίνει λάθος στην εισαγωγή, η οποία θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα 20.4.


εικόνα 20.4: Εικόνα από το βιβλίο Εσόδων του Arbitrans


Αν έχετε τιμολόγια αγοράς και προτιμάτε να τα εμφανίζετε στα έξοδα, μπορείτε να τα εντοπίσετε και να τα εκτυπώσετε από την επιλογή «Αρχείο Προβολή και Εκτύπωση». Στη φόρμα που θα εμφανιστεί μαρκάρετε την επιλογή «Εκτύπωση Μόνο των Πιστωτικών». Μαζί με τα Πιστωτικά θα εκτυπωθούν και τα «Τιμολόγια Αγοράς», επειδή, όπως βλέπετε στην εικόνα 20.5, έχουν μαρκαρισμένη την επιλογή «Πιστωτικό» (η οποία το μόνο που κάνει είναι να αντιστρέφει το πρόσημο της εγγραφής). Μετά, εισάγετε τα Τιμολόγια Αγοράς στο βιβλίο των Εξόδων, χωρίς μαρκαρισμένο το «Πιστωτικό» και τα διαγράφετε από των Εσόδων.


εικόνα 20.5