34. Παραμετροποίηση των Φορολογικών Μηχανισμών

>>>

>>> Γενικές οδηγίες παραμετροποίησης

>>> Χρόνος αναμονής (ms)

>>> Το αρχείο …e.txt

>>> Δημιουργία της γραμμής e