Παραμετροποίηση των Φορολογικών Μηχανισμών

Σχετικά με την παραμετροποίηση του φορολογικού μηχανισμού είχαμε αναφερθεί, πολύ συνοπτικά, στο κεφάλαιο 12. Επίσης στο κεφάλαιο 15, αναφερθήκαμε στον τρόπο που ρυθμίζεται ο αριθμός αντιγράφων.

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε λεπτομερώς, σε όλες τις ρυθμίσεις που πρέπει να γίνονται με φορολογικούς μηχανισμούς και θα δώσουμε τα σχετικά παραδείγματα.