Δημιουργία της γραμμής e

Για να δημιουργήσει ο driver του Φ.Μ. το αρχείο …e.txt, χρειάζεται πληροφορίες. Ορισμένες τις διαθέτει ήδη, όπως τον Αριθμό Μητρώου ή ΑΦΜ του εκδότη. Τις υπόλοιπες τις λαμβάνει από μία ειδική γραμμή, που εμπεριέχεται στο αρχείο που αποστέλλεται προς σήμανση, δηλαδή στο Prn_TM.txt. Η ειδική αυτή γραμμή ονομάζεται γραμμή e και η κάθε εταιρεία που εμπορεύεται Φ.Μ. έχει το δικό της τρόπο σύνταξης της γραμμής e, ο οποίος είναι διαφορετικός από όλες τις άλλες εταιρείες.


Παραδείγματα γραμμής e


<%SL;144476123;;;;;;;221;A;20;0.00;0.00;100.00;0.00;0.00;0.00;0.00;24.00;0.00;124.00;0;>


[<]555777906/555777605//201712121556/161/Α/17/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00/0.00/1.20/0.00/6.20/0/[>]


Η γραμμή e, διαμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας που εμπορεύεται τον Φ.Μ. Ο προγραμματισμός, της γραμμές e, για την αποφυγή λαθών γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς, αλλά ο χρήστης μπορεί να δει και να ελέγξει τον προγραμματισμό που έχει γίνει, όπως φαίνεται στην εικόνα 34.3.

       

εικόνα 34.3


Όταν ο φορολογικός μηχανισμός υποστηρίζεται από το πρόγραμμα, η γραμμή e συμπληρώνεται αυτόματα, με την επιλογή του τύπου του Φ.Μ., εικόνα 34.4, σημείο [1]. Τα μόνα που μπορείτε να τροποποιήσετε στη γραμμή e, είναι τα σύμβολα αρχής και τέλους της γραμμής e και το διαχωριστικό χαρακτήρα [2].


εικόνα 34.4


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα δεκαδικά χωρίζονται πάντα με την τελεία (.) και οι χιλιάδες με το κόμμα (,).

Θα πρέπει και οι ρυθμίσεις στο Φ.Μ. να είναι προσαρμοσμένος κατά τον ίδιο τρόπο.