Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης

Οι υποστηριζόμενοι Φ.Μ., έχουν δοκιμαστεί με το πρόγραμμα και οι ρυθμίσεις τους, σε ότι αφορά τη γραμμή e, είναι έτοιμες. Επίσης, συνοδεύονται με ένα συμπληρωματικό manual, στο οποίο αναφέρονται όλες οι ρυθμίσεις που έγιναν κατά τη δοκιμαστική λειτουργία τους. Κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος, υπήρχαν έτοιμες οδηγίες για τα παρακάτω προγράμματα οδήγησης (Drivers). Όλοι είναι τύπου Α.

  • Προσοχή στον αριθμό της έκδοσης του προγράμματος οδήγησης!!!


Α/Α

Ονομασία Προγράμματος Οδήγησης

Φ.Μ. που το χρησιμοποιούν

Εταιρεία

1

Algodriver 7.5

Algobox

ICS

2

Signature Processor 2.2

Casio, Proline

ΕΛΜΗ Systems