Οδηγίες παραμετροποίησης

Τα βήματα εγκατάστασης, όπως περιγράφονται στο ιδιαίτερο manual, το οποίο είναι διαφορετικό για τον κάθε υποστηριζόμενο Φ.Μ., έχουν ως εξής:

  1. Εγκαθιστούμε τον εικονικό εκτυπωτή
  2. Εγκαθιστούμε τον Driver του Φορολογικού μηχανισμού και κάνουμε τις ρυθμίσεις.
  3. Κάνουμε τις ρυθμίσεις στο Arbicash
  4. Εκτελούμε δοκιμαστικές εκτυπώσεις

Τα βήματα (1) και (2) γίνονται υποχρεωτικά από τον τεχνικό του Φ.Μ. Τα επόμενα βήματα αν και έχει το δικαίωμα να τα κάνει ο ιδιοκτήτης του Φ.Μ., είναι δύσκολο να γίνουν χωρίς τη συνεργασία του τεχνικού του Φ.Μ. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το βήμα (3).

Επιλέγουμε από το πεδίο «Τύπος Φ.Μ.» τον driver του φορολογικού μηχανισμού (όχι απευθείας τον ίδιο τον Φ.Μ.). Θα εμφανιστεί η εικόνα 35.1.


εικόνα 35.1


Στην εικόνα 35.1, πρέπει να ορίσουμε τις θέσεις των αρχείων …a.txt και …b.txt. Αυτές έχουν καθοριστεί κατά την εγκατάσταση του Φ.Μ., γι’ αυτό και η συνεργασία του τεχνικού σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητη. Τις επιλέγουμε κάνοντας κλικ στο .

Το προς εκτύπωση αρχείο έχει πάντα την ονομασία Prn_TM.txt. Αποθηκεύεται στο φάκελο που θα του ορίσουμε και προτείνεται η διαδρομή C:\Arbitrans.

Ακόμη θα πρέπει να οριστεί ο εκτυπωτής, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο εικονικός εκτυπωτής που αναφέρεται και στον Driver του Φ.Μ. καθώς και η θύρα του, που συνήθως είναι η nul. Εδώ επίσης θα χρειαστεί η βοήθεια του τεχνικού του Φ.Μ.


εικόνα 35.2