Παραγωγή επιπλέον (ανεπίσημων) αντιγράφων

Το πρόγραμμα, παρέχει τη δυνατότητα, αμέσως μετά την εκτύπωση του πρωτοτύπου και των υποχρεωτικών αντιγράφων που αποτελούν φορολογικά στοιχεία, να εκτυπώσει και αντίγραφα για εσωτερική χρήση, που δεν είναι φορολογικά στοιχεία και φυσικά δεν θα έχουν σήμανση από το Φορολογικό Μηχανισμό.


ΕΡΩΤΗΜΑ: Θέλω, εκτός από το πρωτότυπο, να έχω ένα επίσημο αντίγραφο με σήμανση και ένα ανεπίσημο αντίγραφο χωρίς σήμανση. Υπάρχει τρόπος να το πάρω απευθείας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι υπάρχει τρόπος. Ενεργείτε ως εξής:

  • Στη ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης του φορολογικού μηχανισμού, ορίζετε ότι θα έχετε μόνο ένα (1) αντίγραφο (ή 2 μαζί με το πρωτότυπο, εξαρτάται από τον τρόπο που δέχεται τις ρυθμίσεις ο Φ.Μ.).
  • Στη ρύθμιση της εφαρμογής, ορίζετε να έχετε ένα παραπάνω αντίγραφο, δηλαδή στο πεδίο «Αντίγραφα», εικόνα 35.1, γράφετε 2. Αυτό το επιπλέον αντίγραφο θα παραχθεί χωρίς σήμανση, αλλά για να ισχύσει η ρύθμιση, θα πρέπει να ορίσετε και γι’ αυτό, μία επικεφαλίδα.
  • Στο διπλανό πεδίο, ως επικεφαλίδα του δεύτερου αντιγράφου, εισάγεται τον κενό χαρακτήρα (οπότε θα αναγράφεται μόνο δεξιά η λέξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), ή κάτι ανάλογο, π.χ. τη λέξη ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ (οπότε θα αναγράφεται αριστερά η λέξη ΑΝΕΠΙΣΗΜΟ και δεξιά ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).