Arbitrans - myDATA Library

License Agreement

Ημερομηνία: 30 Ιουλίου 2020

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «myDATA DLL»


ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ «myDATA dll» 1.0.0.0
Αυτοί οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ:
(α) Του δημιουργού (ή του προμηθευτή) του προγράμματος, ο οποίος στη συνέχεια, για συντομία θα αποκαλείται κατασκευαστής.
(β) Του χρήστη του προγράμματος (εφαρμογής).
Παρακαλούμε διαβάστε τους με προσοχή. Οι όροι χρήσης εφαρμόζονται και ισχύουν και για τα παρακάτω:
* Για τις εγκατεστημένες εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε δοκιμαστική μορφή (trial)
* Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο
* Για τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
Στη συνέχεια, όπου αναφέρεται ο όρος «ενεργός συνδρομή», θεωρείται ότι περιλαμβάνει τόσο την κανονική μορφή της εφαρμογής (για την οποία καταβάλλεται ετήσια συνδρομή), όσο και την trial μορφή, η οποία παρέχεται δωρεάν.
Όροι όπως «Βιβλιοθήκη», «Βιβλιοθήκη myDATA», «myDATA DLL» ή «myDATA dll» ή «dll» κλπ. θεωρούνται συνώνυμοι και ότι αναφέρονται στο προϊόν «myDATA DLL».

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «myDATA DLL», ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ, ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (GDPR)
  Η αποδοχή της πολιτικής απορρήτου, αποτελεί προϋπόθεση για την εγκατάσταση της έκδοσης 1.0.0.0. της εφαρμογής «myDATA dll» ή μεταγενέστερης σε trial ή σε κανονική μορφή. Σε περίπτωσης μη αποδοχής της, δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση της έκδοσης 1.0.0.0 ή μεταγενέστερης.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση, η συναίνεση για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών, για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ενεργός συνδρομή, δεν θα μπορεί να ανακληθεί, διατηρώντας παράλληλα και τη συνδρομή.
  Αν ο χρήστης αποστείλει ένα Email, ή παραδώσει κάποιο έγγραφο, η ισχύς του οποίου να μην μπορεί αργότερα να αμφισβητηθεί (αποκλείεται το SMS), με το οποίο θα ανακαλεί την άδεια χρήσης των προσωπικών του στοιχείων, τότε, θα διακόπτεται άμεσα και η ισχύς των κωδικών λειτουργίας, συνεπώς και η λειτουργία του προγράμματος, χωρίς καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

 2. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
  Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «myDATA dll», ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΠΩΣ Π.Χ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΤΛ., ΕΝΑΝΤΙ ΤΥΧΟΝ ΛΑΘΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (BUGS). ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Η ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ, ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΤΛ.

 3. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ
  Δηλαδή, ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει αλλαγές ή μετατροπές. Μπορεί όμως να υποβάλλει προτάσεις βελτιστοποίησης, η υλοποίηση των οποίων εναπόκειται στην κρίση του κατασκευαστή.

 4. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Η άδεια χρήσης και οι κωδικοί ενεργοποίησης, ισχύουν μόνον για τον χρήστη, για τον οποίο εκδίδεται η άδεια χρήσης, ή για την εταιρεία του, για όσες εγκαταστάσεις (Deployment Locations) προβλέπονται σ' αυτήν και για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
  Με τον όρο Deployment Locationς νοούνται οι εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι ανακτήσιμες στην περίπτωση που γίνει format, βλάβη υπολογιστή κτλ. Με την ανανέωση της συνδρομής αυτές οι άδειες εγκατάστασης ανακτώνται αυτομάτως.
  Στο κόστος συνδρομής της αδείας χρήσης συμπεριλαμβάνονται η δωρεάν χορήγηση, όλων των Updates και όλων των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Ουδεμία επιπλέον χρέωση θα μπορεί να υπάρξει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της συνδρομής.

 5. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
  Οι κωδικοί έχουν πάντοτε διάρκεια ενός έτους, από την ημερομηνία ενεργοποίησης, δηλαδή η διάρκεια τους, είναι όση και η διάρκεια της συνδρομής. Αν η ανανέωση της συνδρομής δεν γίνει μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής, η λειτουργία των στοιχείων της Βιβλιοθήκης διακόπτεται. Μετά από 30 ημέρες, οι κωδικοί καταργούνται και όλα τα στοιχεία του πελάτη διαγράφονται με μόνιμο και ασφαλή τρόπο, μη ανακτήσιμο.

 6. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
  Μετά το πρώτο έτος, o χρήστης θα συνεχίσει να έχει το δικαίωμα χρήσης του dll, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών Updates και Τεχνικής Υποστήριξης, καταβάλλοντας το κόστος ανανέωσης της συνδρομής. Αναλυτικότερα:

  • Ο κατασκευαστής του προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Οι υφιστάμενοι μέχρι τότε χρήστες του προγράμματος διατηρούν τις τιμές των ετήσιων συνδρομών, όπως ίσχυαν κατά την ημέρα της αγοράς της πρώτης ετήσιας συνδρομής του προγράμματος. Αυτές δεν θα μπορούν να υποστούν αύξηση, με μόνη εξαίρεση αν αυξηθεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή και στην περίπτωση αυτή, η τιμή θα αυξηθεί μόνο κατά το ποσοστό της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Αν όμως μειωθεί η ετήσια συνδρομή, θα μειωθούν και οι συνδρομές των υφιστάμενων χρηστών, στο ποσό της νέας συνδρομής.

  • Η ανανέωση πάντα γίνεται για χρονικό διάστημα ενός έτους.

  • Πέραν των συνδρομών, ουδεμία άλλη επιπλέον πληρωμή θα μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη του προγράμματος, για οποιαδήποτε βελτίωση, μετατροπή, πρόσθετα κτλ, που θα δημοσιεύεται από τον κατασκευαστή.

  • Αν η συνδρομή δεν ανανεωθεί έγκαιρα πριν από την ημερομηνία λήξης της, οι κωδικοί του προγράμματος διαγράφονται και ο χρήστης χάνει τα δικαιώματα του ως προς τη σταθερότητα της τιμής ανανέωσης της συνδρομής. Αν θελήσει να προμηθευτεί εκ νέου το πρόγραμμα, θα χρεωθεί την ετήσια συνδρομή βάσει του τιμοκαταλόγου, όπως θα ισχύει τότε.

 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΟΚΙΜΗ, ΑΓΟΡΑ
  Ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει το πρόγραμμα σε μορφή Trial, χωρίς χρονικό περιορισμό. Αν επιθυμεί να μετατρέψει τη χρήση του σε κανονική λειτουργία, οφείλει να καταβάλλει το προβλεπόμενο κόστος συνδρομής, προκειμένου να λάβει την άδεια χρήσης και τους κωδικούς ενεργοποίησης.

 8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ «ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ UPDATES»
  Τα Updates (Ενημερώσεις) είναι οι νεότερες εκδόσεις του προγράμματος που τις δικαιούνται δωρεάν όσοι έχουν ενεργό συνδρομή και συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης.

 9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται είναι:

  • μέσω email στο support@arbitrans.gr

  • Τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο 210-6469999

  • Εξ αποστάσεως, μέσω προγράμματος απομακρυσμένης πρόσβασης.

  Η τεχνική υποστήριξη αφορά μόνο την παροχή οδηγιών χρήσης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, αναφορές τυχόν προβλημάτων, προτάσεις βελτιστοποίησης κτλ.
  Επισήμανση: Δεν παρέχεται καμία υποστήριξη επί θεμάτων λογιστικής.

 10. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Για την παροχή τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει:
  (α) Να υπάρχει ενεργός συνδρομή.
  (β) Να έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης το πλέον πρόσφατο update.
  Ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε συστήματα που τρέχουν κάτω από εικονικό περιβάλλον (Virtual Machine). Ακόμη όμως και στην περίπτωση που θα παράσχει τεχνική υποστήριξη σε μηχανήματα με εικονικό περιβάλλον, δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη αν τυχόν δημιουργηθούν προβλήματα ή την υποχρέωση να βοηθήσει στην αποκατάσταση προβλημάτων που τυχόν θα δημιουργηθούν.

 11. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (TRIAL)
  Η Trial έκδοση προορίζεται για να δοκιμάσει ο χρήστης την εφαρμογή με όποιον τρόπο επιθυμεί, προκειμένου, μετά την αγορά, να είναι βέβαιος ότι η εφαρμογή καλύπτει τις ανάγκες του. Δεν προορίζεται όμως, για την προσωρινή κάλυψη των δικών του αναγκών ή των πελατών του.

 12. ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
  Οι κωδικοί ενεργοποίησης αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του προγράμματος. Η ενεργοποίηση τους γίνεται μόνο μέσω Internet (online). Ο έλεγχος τους, κατά την εκκίνηση του προγράμματος, όταν υπάρχει σύνδεση στο Internet θα γίνεται online, αλλιώς θα γίνεται offline.

 13. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ, UPDATES
  Ο κατασκευαστής του προγράμματος δηλώνει ότι έχει κάνει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να παράγει ένα άριστο προϊόν και θα το βελτιώνει συνεχώς μέσω των Updates.
  Όμως, ο χρήστης του προγράμματος οφείλει να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει, διεθνώς, λογισμικό χωρίς σφάλματα (no bugs free applications).
  Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το χρήστη κάποιο σφάλμα στο πρόγραμμα (bug), αυτό θα θεωρείται φυσικό και αναμενόμενο και θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του προγράμματος δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε τέτοια περίπτωση και η μοναδική υποχρέωση που θα έχει, θα είναι να αποκαταστήσει το σφάλμα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η υποχρέωση διόρθωσης σφαλμάτων και παραγωγής Updates θα διακόπτεται μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή που ο κατασκευαστής βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, ή αν κλείσει τα βιβλία της επιχείρησης (παύση εργασιών).

 14. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  Το πρόγραμμα λειτουργεί μόνο κάτω από περιβάλλον Windows, εκδόσεις, 7, 8, 10, εγκατεστημένα σε κατάλληλο hardware.
  Ο κατασκευαστής, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα λειτουργεί το πρόγραμμα και σε μελλοντικές εκδόσεις των Windows, ή, αν καταργηθούν μελλοντικά τα Windows, ότι θα είναι σε θέση να προσαρμόσει το πρόγραμμα στα νέα δεδομένα. Επίσης, δεν θα υποχρεούται σε οικονομική αποζημίωση του χρήστη σε τέτοια περίπτωση.
  Ομοίως, ο κατασκευαστής του προγράμματος, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το πρόγραμμα τρέχει κάτω από εικονικό περιβάλλον (Vitrual Machine), έστω και αν το εικονικό περιβάλλον είναι για προσομοίωση κάποιου από τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.

 15. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται υποστήριξη σε θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά, κλπ. Όταν ο χρήστης της εφαρμογής δεν είναι λογιστής και χρειάζεται τέτοιου είδους υποστήριξη, οφείλει να την ζητήσει από επαγγελματία λογιστή.

 16. ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ
  Δεν μπορούν να αλλάξουν οι όροι της συμφωνίας χρήσης για εγκατεστημένη έκδοση και σε λειτουργία, εκτός και αν υπάρξει γραπτή συμφωνία. Όμως, νεότερο update του προγράμματος ενδέχεται να περιέχει διαφορετικούς ή τροποποιημένους όρους χρήσης. Σε περίπτωση αλλαγής/προσθήκης κάποιων όρων, θα γίνεται επισήμανση των αλλαγών που έγιναν, μαζί με τις άλλες αλλαγές που θα συνοδεύουν την νέα έκδοση.

 17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
  Το πρόγραμμα, το όνομα του προγράμματος και το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνει, κλπ., είναι πνευματική ιδιοκτησία του κατασκευαστή.
  Το πρόγραμμα προστατεύεται μέσω κωδικών ασφαλείας. Αν διαπιστωθεί η οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης των κωδικών ασφαλείας, ή παράνομη εγκατάσταση ή χρήση μέρους των μερών που απαρτίζουν την όλη εφαρμογή, τότε, ισχύει ο νόμος περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων Ν.2121/1993.

 18. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  • Οι τυχόν διαφορές θα επιλύονται μόνο με το ελληνικό δίκαιο.

  • Αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

  • Τα δύο μέλη συμφωνούν, πριν καταφύγουν στην οποιαδήποτε δικαστική επίλυση της διαφοράς, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση της, σύμφωνα με το γενικότερο αίσθημα περί δικαίου.

  • Επίσης συμφωνούν, να μην γίνει προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν δεν παρέλθει τουλάχιστον ένας (1) μήνας από την πρώτη συνάντηση για την επίλυση της διαφοράς.

  • Σε περίπτωση που κάποιος, προβεί σε παραβίαση των κωδικών ασφαλείας, για αποκλειστικά δική του χρήση (όχι για παράνομη πώληση «σπασμένων» αντιγράφων με σκοπό το παράνομο κέρδος), αλλά προχωρήσει μετά, από μόνος του, στην αγορά του προγράμματος, τότε η ενέργεια του αυτή, θα θεωρηθεί ως φιλικός διακανονισμός και το θέμα θα θεωρείται ως λήξαν.

  • Το ίδιο θα ισχύσει και για κάποιον που θα αγοράσει το πρόγραμμα σπασμένο και το χρησιμοποιεί, εν γνώσει του, παράνομα. Αν όμως αποδείξει ότι, εν αγνοία του, το χρησιμοποιούσε παράνομα (π.χ. αν προσκομίσει τιμολόγιο αγοράς), θα του γίνει έκπτωση ίση με το ποσό που κατέβαλε για το παράνομο αντίγραφο, αλλά όχι πέραν του 80% της ετήσιας συνδρομής που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο.