ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές δια βίου Μάθησης

Το πρόγραμμα ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ) διατίθεται δωρεάν στην Βασική Έκδοση, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με άδεια αορίστου χρόνου και εγκατάστασης σε απεριόριστους υπολογιστές. Η έκδοση αυτή περιέχει και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) της ΑΑΔΕ.

Τα ενδιαφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κ.τ.λ.) και οι Σχολές δια βίου Μάθησης, σχετικές με τον κλάδο της λογιστικής, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με την διαδικασία που προβλέπεται.

Για φοιτητές/σπουδαστές μέχρι 26 ετών

Το πρόγραμμα ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ), χορηγείται σε μία Ειδική Έκδοση για διαχείριση μέχρι πέντε οντοτήτων, μη αναβαθμιζόμενη, με άδεια χρήσης ενός (1) έτους και εγκατάστασης σε έναν υπολογιστή, με ετήσιο κόστος 60,00€ + 24% Φ.Π.Α. Η έκδοση αυτή δεν περιέχει τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (myDATA) της ΑΑΔΕ.
Στην άδεια αυτή συμπεριλαμβάνονται Updates και Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη για έναν (1) χρόνο.

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της συνδρομής, η έκδοση καταργείται αυτόματα.

Facebook