ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Για Αγορές από 1η Απριλίου μέχρι και 30η Νοεμβρίου

Διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για την αγορά του ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ), προτίθενται να το χρησιμοποιήσουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Προκειμένου να μπορούν να το αποκτήσουν άμεσα, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, η συνδρομή, για κάθε αγορά που γίνεται από 1ης Απριλίου μέχρι και 30η Νοεμβρίου, θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

10% Έκπτωση για συνδρομές διαρκείας δύο (2) ετών

Για κάθε ανανέωση συνδρομής ή νέα συνδρομή διαρκείας δύο (2) ετών, χορηγείται 10% έκπτωση επί της συνολικής τιμής, για όλες τις εκδόσεις του προγράμματος ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ).
Για παράδειγμα, η βασική έκδοση για λογιστές με συνδρομή 150,00€/Έτος για διάρκεια δύο ετών θα καταβάλετε συνολικά 270,00€ πλέον 24% ΦΠΑ.
Με πιστωτική κάρτα γίνονται μέχρι 24 άτοκες δόσεις.
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

Για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές δια βίου Μάθησης

Το πρόγραμμα ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ) διατίθεται δωρεάν στην Βασική Έκδοση, αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με άδεια αορίστου χρόνου και εγκατάστασης σε απεριόριστους υπολογιστές.

Τα ενδιαφερόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κ.τ.λ.) και οι Σχολές δια βίου Μάθησης, σχετικές με τον κλάδο της λογιστικής, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με την διαδικασία που προβλέπεται.

Έκπτωση συνδρομής μέχρι και 60 € για κάθε πελάτη που μας στέλνετε

Αν είσαστε ήδη πελάτης μας, θα δικαιούστε έκπτωση 60,00€, στην επόμενη ανανέωση της ετήσιας συνδρομής σας, για κάθε πελάτη που μας προτείνετε, αν αυτός προχωρήσει στην αγορά οποιασδήποτε εφαρμογής μας.

Αν για παράδειγμα μας συστήσετε 2 πελάτες που προχωρήσουν στην αγορά οποιασδήποτε εφαρμογής μας, θα έχετε έκπτωση 120,00€ στην επόμενη ανανέωση της ετήσιας συνδρομής σας.

20% Έκπτωση για συνδρομές διαρκείας τριών (3) ετών

Για κάθε ανανέωση συνδρομής ή νέα συνδρομή διαρκείας τριών (3) ετών χορηγείται 20% έκπτωση επί της συνολικής τιμής, για όλες τις εκδόσεις του προγράμματος ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ).
Για παράδειγμα, η βασική έκδοση για λογιστές με συνδρομή 150,00€/Έτος για διάρκεια τριών ετών θα καταβάλετε συνολικά 360,00€ πλέον 24% ΦΠΑ.
Με πιστωτική κάρτα γίνονται μέχρι 36 άτοκες δόσεις.
Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

Για φοιτητές/σπουδαστές μέχρι 26 ετών

Το πρόγραμμα ARBITRANS (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΑ), χορηγείται σε μία Ειδική Έκδοση για διαχείριση μέχρι πέντε οντοτήτων, μη αναβαθμιζόμενη, με άδεια χρήσης ενός (1) έτους και εγκατάστασης σε έναν υπολογιστή, με ετήσιο κόστος 60,00€ + 24% Φ.Π.Α.
Στην άδεια αυτή συμπεριλαμβάνονται Updates και Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη για έναν (1) χρόνο.

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της συνδρομής, η έκδοση καταργείται αυτόματα.

Facebook