Αποθήκευση/Τροποποίηση των στοιχείων Τιμολόγησης Εσωτερικού

Όταν θα έχετε ολοκληρώσει με όλα τα στοιχεία της τιμολόγησης, κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση Αλλαγών», εικόνα 02.6, για να τα σώσετε. Για να γίνει η αποθήκευση, πρέπει να υπάρχουν τιμές σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία και ο ΑΦΜ να είναι έγκυρος. Όταν η αποθήκευση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα της εικόνα 02.9.


εικόνα 02.9


Μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης εσωτερικού, επιλέγοντας «ΑρχείοΣτοιχεία Τιμολόγησης (Ελλάδος)» (εικόνα 02.10).

       

εικόνα 02.10