Εισαγωγή κωδικών ενεργοποίησης

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας με τα στοιχεία τιμολόγησης, θα εμφανιστεί η κεντρική φόρμα, εικόνα 06.1. Το πρόγραμμα, λειτουργεί σε κατάσταση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DEMO», χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό. Για να το ενεργοποιήσετε κάνετε κλικ στην επιλογή «Αγορά».


εικόνα 06.1


Θα ανοίξει η φόρμα εισαγωγής των στοιχείων ενεργοποίησης, όπως στην εικόνα 06.2. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της αδείας χρήσης του προγράμματος, που σας έχει σταλεί με email και κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Ενεργοποίηση».


εικόνα 06.2


Η άδεια χρήσης και τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν στη φόρμα φαίνονται στην εικόνα 06.3.

εικόνα 06.3


Μετά την ενεργοποίηση, η επιλογή «Αγορά»  δεν εμφανίζεται πλέον στο menu της κεντρικής φόρμας, εικόνα 06.4, και το πρόγραμμα γυρίζει στην «ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ».


εικόνα 06.4