Το Κεντρικό Μενού

Το Κεντρικό μενού περιέχει όλα τα εργαλεία που θα χρειαστεί ο χρήστης. Στη δεξιά πλευρά της κεντρικής φόρμας, υπάρχουν σε κουμπιά, οι πλέον βασικές επιλογές του μενού.