Υπομενού «Αρχείο»

Το ανάπτυγμα του υπομενού φαίνεται στην εικόνα 07.1 και εικόνα 07.2.


εικόνα 07.1


εικόνα 07.2


Οι λειτουργίες που παρέχονται αναπτύσσονται στα εξής κεφάλαια:


Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Κεφάλαιο

Κουμπί συντόμευσης

Αρχείο


εικόνα 07.1

εικόνα 07.2

Πελάτες

εικόνα 07.1

Εισαγωγή/Επεξεργασία…

08

 «Εισαγωγή Πελάτη»

Υπόλοιπα/Οφειλές…

15


Εισαγωγή από Αρχείο

08


Εξαγωγή Πελατών σε Excel

08


Ειδικοί Κωδικοί Taxis

08


Μαζική Επεξεργασία

22


Προϊόντα & Υπηρεσίες

εικόνα 07.2

Εισαγωγή/Επεξεργασία

09


Εισαγωγή από Αρχείο

09


Μαζική Επεξεργασία

09


Μαζική Αλλαγή Συντ. ΦΠΑ

09


Εξαγωγή Προϊόντων & Υπηρεσιών σε Excel

09


Στοιχεία Τιμολόγησης (Ελλάδος)


02, 04


Στοιχεία Τιμολόγησης (Εξωτερικού)


03, 04


Προσαρμογή


12


Ειδικοί Κωδικοί Taxis


08