Λήψη των Αντιγράφων Ασφαλείας

Από την κεντρική φόρμα επιλέγετε «ΕργαλείαΒάση Δεδομένων…», εικόνα 27.1.


εικόνα 27.1

       

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί, μπορείτε να αλλάξετε αν θέλετε την ονομασία του Backup. Μετά κάνετε κλικ στο κουμπί «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Λαμβάνεται Backup, μόνο της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία που δημιουργούνται από το ίδιο το πρόγραμμα. Αν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός (Φ.Μ.), δεν λαμβάνονται αντίγραφα των αρχείων που δημιουργούνται από τον Φ.Μ. δηλαδή των …a.txt, …b.txt, …c.txt, …d.txt, …e.txt, …s.txt. Η λήψη αντιγράφων αυτών των αρχείων συνήθως γίνεται με τα εργαλεία που διαθέτει το πρόγραμμα οδήγησης του Φ.Μ. Βάσει της ΠΟΛ-1221/12, παράγραφος 4.3.3, την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη τους, την έχει ο κάτοχος του Φ.Μ.

       

Θα αρχίσει η λήψη του Backup της βάσης δεδομένων. Η πρόοδος λήψης του αντιγράφου φαίνεται στη μπάρα προόδου στο κάτω μέρος, εικόνα 27.2. 


  εικόνα 27.2


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η θέση στην οποία δημιουργούνται τα αντίγραφα ασφαλείας στο δίσκο C είναι η:

C:\Arbitrans\Arbicash\Database Backup