ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

27. Λήψη των Αντιγράφων Ασφαλείας

28. Επαναφορά Αντιγράφου ασφαλείας

29. Αντιγραφή των Backup σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή USB

30. Αλλαγή Κωδικού Ασφαλείας

31. Ενημερώσεις του προγράμματος (Updates)