Επανεκτύπωση/Ακύρωση Απόδειξης Είσπραξης

Για να επανεκτυπώσετε ή να ακυρώσετε μία απόδειξη είσπραξης, κάνετε κλικ στη διαδρομή «ΠαραστατικάΕπανεκτύπωση/Ακύρωση Απόδειξης Είσπραξης…», εικόνα 26.1.


εικόνα 26.1


Στη φόρμα που θα ανοίξει, εμφανίζονται όλες οι αποδείξεις είσπραξης που έχετε εκδώσει εικόνα 26.2. Μπορείτε να εφαρμόσετε τα «Φίλτρα Αναζήτησης» για να βρείτε τις αποδείξεις είσπραξης βάσει ημέρας ή βάσει αριθμού ή για συγκεκριμένο πελάτη.


εικόνα 26.2


Αφού βρείτε την απόδειξη είσπραξης που θέλετε να επανεκτυπώσετε ή να ακυρώσετε, κάνετε διπλό click επάνω της. Στη φόρμα που θα ανοίξει, εικόνα 26.3, όλα τα πεδία θα είναι κλειδωμένα και δεν θα μπορούν να επεξεργαστούν. Μόνο τα κουμπιά «Επανεκτύπωση» και «Ακύρωση» θα είναι ενεργοποιημένα.


εικόνα 26.3


Για να επανεκτυπώσετε μία απόδειξη είσπραξης, κάνετε κλικ στο κουμπί «Επανεκτύπωση». Θα εμφανιστεί η φόρμα προβολής και εκτύπωσης, στην οποία κάνετε κλικ στο κουμπί  για να επανεκτυπώσετε την απόδειξη.

Ομοίως για να ακυρώσετε μία απόδειξη είσπραξης, κάνετε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση». Μετά την ακύρωση η εικόνα 26.2 θα είναι όπως η εικόνα 26.4.


εικόνα 26.4


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Καμία ακύρωση απόδειξης δεν μεταφέρεται αυτόματα στο βιβλίο των Εσόδων.

Εάν ακυρώσετε μία Απόδειξη Είσπραξης, θα πρέπει μετά να ανοίξετε το βιβλίο Εσόδων για να τη διαγράψατε.