ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

32. Η φόρμα παραμετροποίησης

33. Παραμετροποίηση όταν δεν υπάρχει Φορολογικός Μηχανισμός

34. Παραμετροποίηση των Φορολογικών Μηχανισμών

35. Υποστηριζόμενοι Φορολογικοί Μηχανισμοί

36. Έλεγχος του αρχείου ...e.txt του Φορολογικού Μηχανισμού

37. Παραγωγή επιπλέον (ανεπίσημων) αντιγράφων