Ενημερώσεις του προγράμματος (Updates)

Κάθε φορά που εκκινεί το πρόγραμμα, αν βρεθεί νεότερη έκδοση το πρόγραμμα σας ρωτάει αν θέλετε να κάνετε το Update τώρα, εικόνα 31.1.


εικόνα 31.1


Μπορείτε και μέσα από το πρόγραμμα, να ελέγξετε αν υπάρχει νεότερη έκδοση επιλέγοντας «ΕργαλείαΈλεγχος για Ενημερώσεις», εικόνα 31.2.


εικόνα 31.2


Αν το πρόγραμμα είναι ενημερωμένο, θα δείτε το μήνυμα όπως στην εικόνα 31.3.


εικόνα 31.3