Λειτουργία σε Δίκτυο

Για την ομαλή λειτουργία κάτω από δίκτυο, απαιτούνται:

  • Δίκτυο, πλήρως εγκατεστημένο και ελεγμένο ως προς τη σωστή λειτουργία του.
  • Router με προτεινόμενη ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbps για ενσύρματο δίκτυο ή 150 Mbps για ασύρματο. Επειδή όμως, η εφαρμογή τρέχει και σε μικρότερες ταχύτητες, καλό είναι να κάνετε μία δοκιμή, πριν να αποφασίσετε να αλλάξετε Router.
  • Να υπάρχει στο Server, εγκατεστημένο το Arbitrans στην Professional έκδοση. Δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται με αυτό τα βιβλία της οντότητας, επειδή χρησιμοποιείται μόνο το τμήμα του Arbitrans που αφορά την διαχείριση του δικτύου.
  • Όλα τα τερματικά του δικτύου να έχουν τις παραπάνω προδιαγραφές των PC.
  • Αν η εγκατάσταση γίνει σε κεντρικό Server, απαιτείται λειτουργικό σύστημα MS Windows Server 2008-R2 ή 2008-SP1, ή νεότερο.
  • Αν η εγκατάσταση γίνει σε τοπικό δίκτυο, το τερματικό που θα χρησιμοποιείται ως Server να είναι τουλάχιστον Windows 7.