Δημιουργία βάσεων δεδομένων

Για τη δημιουργία των βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιούνται o Microsoft SQL Server Express, έκδοση 2012, ο οποίoς παρέχεται από την Microsoft δωρεάν. Ο κυριότερος περιορισμός του, είναι, ότι δέχεται βάσεις που περιέχουν μέχρι 10 Gb δεδομένων.

Επελέγη η έκδοση 2012, επειδή είναι συμβατή με όλα τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα (Windows 7, 8, 10). Οπότε οι βάσεις δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα μηχανήματα με υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα.

Φυσικά, στην περίπτωση που ο χρήστης του προγράμματος έχει μεγάλο όγκο δεδομένων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι αντίστοιχες εκδόσεις του MS SQL Server που είναι με πληρωμή. Αυτό όμως πολύ σπάνια θα μπορούσε να συμβεί. Δεδομένου ότι, στις εκδόσεις Microsoft SQL Server Express, υποστηρίζονται βάσεις με όγκο δεδομένων μέχρι και 10 Gb (η κάθε βάση), θα απαιτηθεί εξαιρετικά μεγάλος χρόνος (αρκετές δεκαετίες) για να εξαντληθεί όλος αυτός ο διαθέσιμος χώρος.