Το πρώτο άνοιγμα του προγράμματος

Καλείτε το πρόγραμμα κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο του Arbicash (εικόνα 02.1).


εικόνα 02.1


Πρώτα θα γίνει έλεγχος για τυχόν νέες ενημερώσεις και μετά θα εμφανιστεί η φόρμα εκκίνησης του προγράμματος (εικόνα 02.2). Η μπάρα δείχνει την πρόοδο της φόρτωσης.


εικόνα 02.2


Την πρώτη φορά που θα ανοίξει το πρόγραμμα, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα στοιχεία τιμολόγησης εσωτερικού (εικόνα 02.3).  Υποχρεωτικά είναι μόνο τα πεδία με τον αστερίσκο.

       

εικόνα 02.3


Αν τυχόν το Arbicash δεν βρει εγκατεστημένο το Arbitrans, τότε η επιλογή «Σύνδεση με το Arbitrans», θα είναι απενεργοποιημένη, όπως φαίνεται στην εικόνα 02.4. 

Σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η σύνδεση της παρούσης εφαρμογής με το Arbitrans, θα αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο 05.


εικόνα 02.4