Σύνδεση με το βιβλίο των Εσόδων

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Arbitrans για την τήρηση των απλογραφικών σας βιβλίων, μπορείτε, αν θέλετε, να συνδέσετε το Arbicash με το Arbitrans, έτσι ώστε όλα τα εκδιδόμενα τιμολόγια να εισάγονται απευθείας στο βιβλίο των Εσόδων.


εικόνα 05.1


Για να το κάνετε αυτό πατήστε το κουμπί «Σύνδεση με Arbitrans», εικόνα 05.1. Θα εμφανιστεί η φόρμα επιλογής της οντότητας με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε, εικόνα 05.2. Η σύνδεση γίνονται με διπλό κλικ επάνω της.


εικόνα 05.2


Θα παρουσιαστούν όλες οι οντότητες μαζί, ανεξάρτητα από το αν είναι Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα. Είναι όμως πολύ εύκολο να τις διακρίνουμε, επειδή οι Ατομικές Επιχειρήσεις έχουν στον κωδικό τους ως πρώτο ψηφίο το 3, ενώ τα Νομικά Πρόσωπα έχουν ως πρώτο ψηφίο το 7.

Με το που θα επιλέξετε την οντότητα, από την εικόνα 05.2, συμπληρώνεται αυτόματα η φόρμα «Στοιχεία Τιμολόγησης», εικόνα 05.3. Μετά εισάγετε τα επιπλέον στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στα παραστατικά, όπως π.χ. το λογότυπο. Μεταξύ των επιπλέον στοιχείων που πρέπει να εισαχθούν είναι και το Website και το Email, εικόνα 05.3.


εικόνα 05.3