Αυτόματη Εισαγωγή των παραστατικών στο βιβλίο των Εσόδων

Προσέξτε ότι, στην εικόνα 05.3, όταν τηρείτε τα βιβλία σας με το Arbitrans, τότε, συγχρόνως με τη σύνδεση του Arbicash με το Arbitrans, ενεργοποιείται και η επιλογή:

«Αυτόματη Εισαγωγή παραστατικών στα βιβλία»

Αυτό σημαίνει ότι, χωρίς καμία άλλη δική σας ενέργεια:

Τα εκδιδόμενα παραστατικά, εισέρχονται αυτόματα στο βιβλίο των Εσόδων.

Το πρόσημο των ποσών που εισέρχονται στο βιβλίο των Εσόδων, είναι αυτό που αναφέρεται στον πίνακα Δ της ΠΟΛ 1220/2012. Θα αναφερθούμε σε αυτόν τον πίνακα, λεπτομερώς, στο κεφάλαιο 10. Συνοπτικά όμως, μπορούμε εδώ να αναφέρουμε ότι εισάγονται στο βιβλίο των εσόδων, με τα ποσά τους να έχουν αρνητικό πρόσημο, τα εξής:

  • Όλα τα παραστατικά που είναι πιστωτικά
  • Το «Τιμολόγιο Αγοράς» από ιδιώτη
  • Το «Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο», όταν ακυρώνει μη πιστωτικό στοιχείο.

Αν θέλετε να διατηρηθεί η σύνδεση της οντότητας με το Arbitrans, αλλά δεν θέλετε να εισάγονται αυτόματα τα παραστατικά στο βιβλίο των Εσόδων, τότε, ξεμαρκάρετε την επιλογή «Αυτόματη Εισαγωγή παραστατικών στα βιβλία».