Αποσύνδεση της Οντότητας από το Arbitrans

Για να αποσυνδέσετε την οντότητα κάνετε κλικ στο «Ακύρωση Σύνδεσης Οντότητας xxxxxx» και όλα τα στοιχεία της σύνδεσης θα διαγραφούν. Επισημαίνεται ότι, η εργασία αυτή, χρειάζεται προσοχή, επειδή δεν είναι αναστρέψιμη.

Πριν την αποσύνδεση, θα σας ζητηθεί ο κωδικός ασφαλείας, όπως φαίνεται στην εικόνα 05.4. Ο αρχικός κωδικός (αν δεν τον έχετε αλλάξει) είναι ο 123456.


εικόνα 05.4