Συμπλήρωση των στοιχείων Τιμολόγησης Εσωτερικού

Τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν σε αυτή τη φόρμα είναι ελάχιστα και περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία, που πρέπει να αναγράφονται σε ένα τιμολόγιο (εικόνα 02.5), δηλαδή στα στοιχεία τιμολόγησης [1] και βασικά στοιχεία της εταιρείας [2].


εικόνα 02.5


Το πεδίο «Κείμενο Παραστατικού» [3] , αν και δεν είναι χαρακτηρισμένο ως υποχρεωτικό πεδίο (εικόνα 02.5), θα πρέπει να το προσαρμόσετε στις ανάγκες σας, ανάλογα με το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχετε. Το κείμενο αυτό, εισάγεται σε ειδικό πλαίσιο στο τέλος του κάθε παραστατικού μεγέθους Α4. Αγνοείται στα παραστατικά μεγέθους Α5.

Αφού ολοκληρώσετε με την εισαγωγή των υποχρεωτικών πεδίων τιμολόγησης και την επεξεργασία του πεδίου «Κείμενο Παραστατικού», τότε, αν δεν έχετε άλλες απαιτήσεις, όπως π.χ. την εισαγωγή κάποιου λογότυπου, κάνετε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση Αλλαγών» [4] και τελειώσατε.

Τώρα είσαστε έτοιμοι να αρχίσετε να εισάγετε τα παραστατικά σας.