Φόρτωση των στοιχείων τιμολόγησης από αρχείο

Αν κάνετε επανεγκατάσταση του Arbicash ή αν θέλετε να μεταφέρετε την εφαρμογή σε ένα άλλο PC, έχετε στη διάθεση σας το αρχείο που περιέχει τα στοιχεία τιμολόγησης, από την προηγούμενη εγκατάσταση, καθώς και οτιδήποτε άλλο είχατε κάνει μέχρι τώρα.

Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να εισάγεται τα στοιχεία τιμολόγησης από την αρχή, αλλά μπορείτε να τα φορτώσετε, από το παραπάνω αρχείο. Ενεργείτε ως εξής:

  • Στην πρώτη εκκίνηση του προγράμματος, κλείνετε τη φόρμα «Στοιχεία Τιμολόγησης Ελλάδας», βλ. εικόνα 02.3.
  • Θα εμφανιστεί η κεντρική φόρμα της εφαρμογής, εικόνα 04.1, στην οποία οι μόνες δυνατές επιλογές είναι οι εξής: «ΑρχείοΣτοιχεία Τιμολόγησης…», «ΕργαλείαΚωδικός Ασφαλείας…» και «ΕργαλείαΒάση Δεδομένων…». Όλες οι άλλες επιλογές είναι απενεργοποιημένες.


εικόνα 04.1


  • Επιλέγετε «ΕργαλείαΒάση Δεδομένων…». Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 04.2.


εικόνα 04.2


  • Κάνετε κλικ στο επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας, εικόνα 04.3. Η αρχική τιμή είναι 123456.


εικόνα 04.3


  • Θα εμφανιστεί ο Explorer των Windows, από τον οποίο επιλέγετε το αρχείο Backup το οποίο θέλετε να φορτώσετε, εικόνα 04.4.εικόνα 04.4


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Δεν επανέρχονται τα φορολογικά αρχεία (…a.txt, …b.txt, …e.txt κτλ.), για τα οποία θα πρέπει να έχετε κρατήσει ξεχωριστό backup. Αυτά τηρούνται από το Φορολογικό Μηχανισμό.