Υπομενού «Βοήθεια»

Το ανάπτυγμα του υπομενού φαίνεται στην εικόνα 07.5.


 

εικόνα 07.5


Οι λειτουργίες που παρέχει αναπτύσσονται στα παρακάτω κεφάλαια:


Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Κεφάλαια

Παρατηρήσεις

Βοήθεια


εικόνα 07.5

Προβολή Online Βοήθειας


-

Μέσω Internet

Κατέβασμα Αρχείων Excel

Εισαγωγή Πελατών από αρχείο

22

Υποδείγματα τρόπου σύνταξης

Εισαγωγή Προϊόντων & Υπηρεσιών από Αρχείο


Κατέβασμα Manual


-

Μέσω Internet

Επικοινωνήστε Μαζί μας


26


Σχετικά με …


-