08. Εισαγωγή και διαχείριση Πελατών

>>> 

>>> Εισαγωγή πελατών με πλήρη πληκτρολόγηση ΑΦΜ & λοιπών στοιχείων

>>> Έλεγχος Ελληνικού ΑΦΜ

>>> Έγκυρα Ελληνικά ΑΦΜ για δοκιμές και εκπαίδευση

>>> Έλεγχος Ευρωπαϊκού ΑΦΜ

>>> Εισαγωγή πελατών λιανικής στο μητρώο πελατών, χωρίς το ΑΦΜ

>>> Οι δύο διαφορετικοί συμβολισμοί του ΑΦΜ των πελατών λιανικής

>>> Αναζήτηση Πελάτη

>>> Επεξεργασία ή Διαγραφή εισηγμένου Πελάτη

>>> Άντληση των στοιχείων του πελάτη μέσω των ειδικών κωδικών

>>> Εισαγωγή Ειδικών Κωδικών

>>> Εισαγωγή πελατών από το Arbitrans

>>> Εισαγωγή από εξωτερικό αρχείο Excel

>>> Δημιουργία αρχείου Πελατών Arbitrans, για την εισαγωγή στο Arbicash

>>> Εξαγωγή Πελατών σε αρχείο Excel

>>> Μαζική Επεξεργασία των στοιχείων των πελατών