Επεξεργασία ή Διαγραφή εισηγμένου Πελάτη

Στη φόρμα στη εικόνα 08.7, επιλέγετε τον πελάτη με διπλό click επάνω του. Τα στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη, θα εμφανιστούν στη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 08.8.


εικόνα 08.8


Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλα τα στοιχεία εκτός από το ΑΦΜ. Αν το ΑΦΜ, είναι λάθος πρέπει να διαγράψετε τον πελάτη και να τον επανεισάγετε. Αφού επεξεργαστείτε όλα τα στοιχεία που επιθυμείτε να τροποποιήσετε, κάνετε κλικ  στο κουμπί «Ενημέρωση».

Αν η διαγραφή του συγκεκριμένου πελάτη, δεν επιτρέπεται, το πλήκτρο «Διαγραφή» θα είναι απενεργοποιημένο.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Αν έχουν εκδοθεί παραστατικά με τα παλιά στοιχεία του πελάτη, αυτά  δεν επηρεάζονται.
  • Δεν μπορεί να διαγραφεί ΑΦΜ (πελάτης) αν έχουν εκδοθεί παραστατικά σε αυτό το ΑΦΜ.