Αναζήτηση Πελάτη

Αν στην εικόνα 08.2, κάνετε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση», θα εμφανιστεί η εικόνα 08.7. Στο πεδίο φίλτρο μπορείτε να εισάγετε τμήμα της επωνυμίας ή του ΑΦΜ.

Μετά τους πελάτες με κανονικό ΑΦΜ, έχουν συμπεριληφθεί οι πελάτες που εισήχθησαν χωρίς ΑΦΜ, δηλαδή οι πελάτες λιανικής που εισήχθησαν με «000000000». Μπορείτε να αντιστρέψετε τη σειρά εμφάνισης, κάνοντας κλικ πάνω στην επικεφαλίδα, στο ορθογώνιο που αναγράφεται η λέξη «ΑΦΜ».


εικόνα 08.7