Οι δύο διαφορετικοί συμβολισμοί του ΑΦΜ των πελατών λιανικής

Η αναγραφή «000000000» στο ΑΦΜ πελάτη λιανικής στο πρόγραμμα δεν είναι ο μοναδικός τρόπος. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να διατηρήσουμε τα στοιχεία του πελάτη.

Στην έκδοση παραστατικών, τους πελάτες λιανικής, που δεν θέλουμε να διατηρήσουμε σε μόνιμη βάση, τους εισάγουμε με ΑΦΜ «999999999» (9 εννιάρια) , βλ. και «Απόδειξη Λιανικής ή έκδοση άλλου παραστατικού που δεν χρειάζεται ΑΦΜ», κεφάλαιο 13, περίπτωση (3)