Εισαγωγή πελατών με πλήρη πληκτρολόγηση ΑΦΜ & λοιπών στοιχείων

Για να εισάγετε έναν νέο πελάτη κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Πελάτη» ή στη διαδρομή «ΑρχείοΠελάτεςΕισαγωγή/Επεξεργασία Πελάτη…», εικόνα 08.1.


εικόνα 08.1


Θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής στοιχείων του Πελάτη, εικόνα 08.2. Αν η εισαγωγή γίνει με πληκτρολόγηση, υποχρεωτικά είναι μόνο τα πεδία με *. Το πεδίο «Εμφάνιση σημειώσεων στην έκδοση Παραστατικού», πρέπει να είναι μαρκαρισμένο (προεπιλογή).


εικόνα 08.2


Παράδειγμα μίας πλήρως συμπληρωμένης φόρμας, φαίνεται στην εικόνα 08.3. 


εικόνα 08.3