Εισαγωγή και διαχείριση Πελατών

Υπάρχουν οι εξής πέντε (5) εναλλακτικοί τρόποι εισαγωγής πελατών:

  • Εισαγωγή με την πλήρη πληκτρολόγηση, τόσο του ΑΦΜ του πελάτη, όσο και των λοιπών στοιχείων του.
  • Εισαγωγή των πελατών λιανικής, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη καταχώρησης του ΑΦΜ
  • Μέσω των ειδικών κωδικών από το σύστημα Taxis
  • Από το αρχείο του Arbitrans (αν είσαστε συνδεδεμένοι με το Arbitrans)
  • Μαζική εισαγωγή από το Arbitrans,  ή από άλλη πηγή προέλευσης, μέσω αρχείου Excel