Έλεγχος Ελληνικού ΑΦΜ


Στην εικόνα 08.3, με την εγκατάλειψη του πεδίου «ΑΦΜ:*», γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας του ΑΦΜ. Αν δεν είναι έγκυρο, τα ψηφία του ΑΦΜ θα γίνουν κόκκινα. Αν δεν είναι έγκυρο, τα ψηφία του ΑΦΜ θα γίνουν κόκκινα, εικόνα 08.4. Η αποθήκευση, με το πλήκτρο «Εισαγωγή» δεν είναι δυνατή, αν δεν διορθωθεί το ΑΦΜ.


εικόνα 08.4