Έγκυρα ΑΦΜ για δοκιμές και εκπαίδευση

Η εκτέλεση δοκιμών και η εκπαίδευση πάνω στο πρόγραμμα, απαιτεί πραγματικά ΑΦΜ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ΑΦΜ τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη (με πολύ μεγάλο αριθμό). Μερικά τέτοια ΑΦΜ, δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μερικά έγκυρα ΑΦΜ, για λόγους δοκιμών και εκπαίδευσης, είναι τα εξής:

555777003, …015, …017, …039, …040, …052, …064, …076, …088, …090, …107, …119, …120, 555777132, …144,  …156,  …168, …170,  …181, …193,  …200,  …212,  …224, …236,  …248, …250,

555777261, …273,  …285,  …297, …304,  …316, …328,  …330,  …341,  …353, …365,  …377, …389,

555777390, …408,  …410,  …421, …433,  …445, …457,  …469,  …470,  …482, …494,  …501