Έλεγχος Ευρωπαϊκού ΑΦΜ


Προστέθηκε ο Έλεγχος του Ευρωπαϊκού ΑΦΜ, εικόνα 08.5, όπως ακριβώς γίνεται και στο Arbitrans. Το κουμπί του ελέγχου, εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο «Εισαγωγή Πελάτη» και μετά επιλέξετε χώρα της Ε.Ε. πλην της Ελλάδας.


εικόνα 08.5