Εισαγωγή από εξωτερικό αρχείο Excel

Αν το αρχείο των πελατών/προμηθευτών, το έχετε διαθέσιμο σε αρχείο Excel, μπορείτε να το εισάγετε στο Arbicash. Προς τούτο, αντιγράφετε τα στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών του αρχείου Excel που έχετε, σε ένα άλλο αρχείο Excel, που έχει τη διάταξη όπως στην εικόνα 08.16, βάσει του σχετικού υποδείγματος που σας δίνουμε.


εικόνα 08.16


Το υπόδειγμα του αρχείου, εικόνα 08.16, το κατεβάζετε από την επιλογή «Βοήθεια Εισαγωγή Πελατών από ΑρχείοΚατέβασμα Αρχείων ExcelΕισαγωγή Πελατών από αρχείο», εικόνα 08.17.


εικόνα 08.17


Αφού δημιουργήσετε το παραπάνω αρχείο, το σώζετε, μέσα από το Excel, επιλέγοντας τη μορφή ως «Κείμενο Unicode (*.txt)», εικόνα 08.18.


εικόνα 08.18


Μετά επιλέγετε τη διαδρομή «ΑρχείοΠελάτεςΕισαγωγή από Αρχείο», εικόνα 08.19.


εικόνα 08.19


Θα ανοίξει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 08.20. Επιλέγετε το αρχείο Unicode Text που θέλετε να φορτώσετε, το οποίο περιέχει τα στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών που θέλετε να εισάγετε στο Arbicash.


εικόνα 08.20


Θα φορτωθούν τα στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών, όπως φαίνεται στην εικόνα 08.21. Μετά, θα κάνετε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή Πελατών στο Arbicash». Θα ακολουθήσει έλεγχος των ΑΦΜ και αν βρεθούν ΑΦΜ ήδη εισηγμένα, αυτά παραλείπονται.


εικόνα 08.21


Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστεί μήνυμα, εικόνα 08.22. Από τα 13 ΑΦΜ του αρχείου Excel,  τα 11 ήταν ήδη φορτωμένα, οπότε φορτώθηκαν μόνο 2.

       

εικόνα 08.22


Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να ψάξετε για να δείτε ποια ΑΦΜ ήδη υπάρχουν στο πρόγραμμα. Την εκκαθάριση αυτή, θα την κάνει το πρόγραμμα για εσάς.