Δημιουργία αρχείου Πελατών Arbitrans, για την εισαγωγή στο Arbicash

Η φόρτωση πελατών από την επιλογή «Πελάτες Arbitrans», που είδαμε προηγουμένως, επιτρέπει την εισαγωγή μόνο ενός Πελάτη κάθε φορά. Όταν όμως εγκαταστήσουμε το Arbicash, μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες πελάτες στο Arbitrans προς φόρτωση.

Προς τούτο, έχει γίνει πρόβλεψη στο Arbitrans, να μπορεί να εξαχθεί το αρχείο Πελατών/Προμηθευτών, σε αρχείο Excel, με το κατάλληλο Format. Η διαδικασία έχει ως εξής:

  • Από την κεντρική φόρμα του Arbitrans επιλέγουμε «ΑρχείοΠελάτες/Προμηθευτές Εξαγωγή σε Αρχείο Excel», εικόνα 08.23. Θα εμφανιστεί η εικόνα 08.24.


εικόνα 08.23: Η εικόνα αυτή προέρχεται από το Arbitrans


  • Επιλέγουμε «Πελάτες/Προμηθευτές της Συγκεκριμένης Οντότητας» και μαρκάρουμε την επιλογή «Format Τιμολόγησης», εικόνα 08.24.


εικόνα 08.24: Η εικόνα αυτή προέρχεται από το Arbitrans


  • Θα δημιουργηθεί, στην επιφάνεια εργασίας το αρχείο Excel: «Αρχείο Arbicash-Πελάτες-Προμηθευτές–όνομα Οντότητας», το οποίο έχει το κατάλληλο Format.
  • Το ανοίγουμε και το σώζουμε, μέσα από το Excel, επιλέγοντας τη μορφή ως «Κείμενο Unicode (*.txt)», εικόνα 08.18, για να το μπορέσουμε να το φορτώσουμε, στη συνέχεια στο Arbicash.


Μετά, για να φορτώσουμε το παραπάνω αρχείο Unicode στο Arbicash, καλούμε τη διαδρομή «ΑρχείοΠελάτες Εισαγωγή από Αρχείο», εικόνα 08.19, και συνεχίζουμε, από εκείνο το σημείο, με τη διαδικασία που είδαμε προηγουμένως.