Εξαγωγή Πελατών σε αρχείο Excel

Οι εισηγμένοι πελάτες στο Arbicash μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο Excel, το οποίο θα έχει την ίδια ακριβώς μορφή με αυτήν που πρέπει να έχουν τα αρχεία που πρόκειται να εισαχθούν. Προς τούτο επιλέγουμε τη διαδρομή «ΑρχείοΠελάτεςΕξαγωγή Πελατών σε Excel», εικόνα 08.25.


εικόνα 08.25


Θα εμφανιστεί μία μικρή φόρμα με ένα μοναδικό κουμπί «Εξαγωγή Πελατών», πάνω στο οποίο κάνετε κλικ, εικόνα 08.26.


εικόνα 08.26


Το αρχείο Excel θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας, με τίτλο «Αρχείο Arbicash – Πελάτες». Κάνοντας διπλό κλικ πάνω του θα ανοίξει το Excel και θα δείτε ένα αρχείο ανάλογο με αυτό που βλέπετε στην εικόνα 08.27.


εικόνα 08.27


Το παραπάνω αρχείο, στο οποίο εξήχθησαν όλοι οι πελάτες σας, δεν μπορείτε να το διορθώσετε και να το επανεισάγετε, όπως έχει, αν τυχόν διαπιστώσετε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και διορθώσεις σε αυτό, επειδή τα ΑΦΜ του αρχείου είναι ήδη καταχωρημένα.

Για να μπορέσετε να το κάνετε, θα πρέπει πρώτα να διαγράψετε τα ΑΦΜ που σκοπεύετε να αντικαταστήσετε. Το αρχείο αυτό, προορίζεται κυρίως για λόγους αρχειοθέτησης, ή για την περίπτωση που θα θέλατε να εισάγετε τους πελάτες σας και σε κάποια άλλη εφαρμογή και, κατά δεύτερο λόγο, για μαζικές διορθώσεις.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για λίγες μόνο αλλαγές, είναι καλύτερα να προτιμάτε τη διαδικασία της παραγράφου «Επεξεργασία ή Διαγραφή εισηγμένου Πελάτη».