Μαζική Επεξεργασία των στοιχείων των πελατών

Η επεξεργασία των πελατών,  ένας προς ένας, αν και είναι η καλύτερη μέθοδος για τον περιορισμό των πιθανών λαθών που θα μπορούσαν να γίνουν, δεν είναι η κατάλληλη όταν χρειάζεται να γίνουν κάποιες συνολικές αλλαγές, όπως π.χ. να εισάγουμε σε όλους τους πελάτες τα Email, ή να ελέγξουμε τους αριθμούς των τηλεφώνων τους.

Για τέτοιες περιπτώσεις προβλέφθηκε η δυνατότητα της μαζικής επεξεργασίας. Προς τούτο ανοίγουμε τη σχετική φόρμα επιλέγοντας «ΑρχείοΠελάτεςΜαζική Επεξεργασία», από το κεντρικό menu, εικόνα 08.28.


εικόνα 08.28


       Θα ανοίξει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 08.29. Σε αυτή φαίνονται όλα τα βασικά στοιχεία των πελατών σε πίνακα. Κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση Αλλαγών».

Χρειάζεται πολλή προσοχή, επειδή οι αλλαγές που έγιναν δεν μπορούν να ανακτηθούν. Γι’ αυτό και θα σας προτείναμε, πριν κάνετε την μαζική επεξεργασία των πελατών σας, να πάρετε ένα Backup από το «ΕργαλείαΒάση Δεδομένων».


εικόνα 08.29