09. Εισαγωγή και διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών

>>> Η φόρμα Εισαγωγής

>>> Επιτάχυνση με προσομοίωση MS-DOS στη μετακίνηση του κέρσορα

>>> Περιγραφή Προϊόντος/Υπηρεσίας

>>> Μονάδες Μέτρησης (πεδίο «Μ.Μ.»)

>>> Προσαρμοσμένες Αξίες Προϊόντων/Υπηρεσιών ανά Πελάτη

>>> Σύνδεση με το Arbitrans

>>> Παράδειγμα Εισαγωγής

>>> Επεξεργασία Εισηγμένων Προϊόντων/Υπηρεσιών

>>> Διαγραφή Εισηγμένων Προϊόντων/Υπηρεσιών

>>> Μαζική Επεξεργασία Προϊόντων/Υπηρεσιών

>>> Μαζική αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ

>>> Εισαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών από αρχείο Excel

>>> Εξαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών σε αρχείο Excel