Εισαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών από αρχείο Excel

(α) Δημιουργία του αρχείου εισαγωγής

Κάτω από το μενού "Αρχείο-->Προϊόντα & Υπηρεσίες" προστέθηκε η επιλογή "Εισαγωγή από αρχείο". Επισημαίνονται τα εξής:

  • Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εισάγονται, δεν εισάγεται το Είδος του από το Arbitrans. Αν το θέλει ο χρήστης, θα πρέπει να μπει σε ένα-ένα και να το ρυθμίσει.
  • Εάν η μονάδα μέτρησης δεν υπάρχει εισάγεται. Εάν π.χ. δεν υπάρχει η Μ.Μ. "Τεμ", θα εισαχθεί "Τεμ" με τίτλο Μ.Μ. "Τεμ".

Παράδειγμα ενός τέτοιου αρχείου Excel, φαίνεται στην εικόνα 09.23.


εικόνα 09.23


Για να μπορέσει ο χρήστης να συντάξει το αρχείο Excel, πρέπει να κατεβάσει το υπόδειγμα του αρχείου Excel, για εισαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών από τη διαδρομή «ΒοήθειαΚατέβασμα Αρχείων Excel Εισαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών από αρχείο»


(β) Διαδικασία Εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής είναι ακριβώς όμοια με αυτήν που έχει αναπτυχθεί για τους πελάτες, «Εισαγωγή από εξωτερικό αρχείο Excel», κεφάλαιο 8. Δηλαδή:

  • Εξάγουμε το αρχείο Excel σε μορφή Unicode
  • Επιλέγουμε “ΑρχείοΠροϊόντα & ΥπηρεσίεςΕισαγωγή από Αρχείο» εικόνα 09.24.


εικόνα 09.24


  • Στην καρτέλα που θα ανοίξει, επιλέγουμε και εισάγουμε το παραπάνω αρχείο Unicode. Θα δούμε όλα τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες, φορτωμένα στη φόρμα.
  • Κάνουμε κλικ  στο Εισαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών και η εισαγωγή ολοκληρώθηκε.