Μαζική αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ

Έστω, π.χ. ότι ο ΦΠΑ 24%, γίνεται 23,5%. Για να τον αλλάξουμε μαζικά, επιλέγουμε «Αρχείο Προϊόντα & ΥπηρεσίεςΜαζική Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ», εικόνα 09.21).


εικόνα 09.21


Θα ανοίξει η εικόνα 09.22. Με διπλό κλικ, επιλέγουμε το συντελεστή που άλλαξε, τον διορθώνουμε και μετά κάνουμε κλικ στο κουμπί «Αλλαγή Συντελεστών». Όλοι οι συντελεστές ΦΠΑ του πίνακα Προϊόντων/Υπηρεσιών που είναι 24%, θα γίνουν 23,5%.


εικόνα 09.22