Μαζική Επεξεργασία Προϊόντων/Υπηρεσιών


Επιλέγετε «ΑρχείοΠροϊόντα & ΥπηρεσίεςΜαζική Επεξεργασία», εικόνα 09.19.


εικόνα 09.19


Θα εμφανιστεί η εικόνα 09.20, με όλα τα εισηγμένα είδη. Μπορείτε να κάνετε, πάνω στη φόρμα, αλλαγές σε οποιοδήποτε πεδίο χρειάζεται κάνοντας διπλό κλικ επάνω του.


εικόνα 09.20