Διαγραφή Εισηγμένων Προϊόντων/Υπηρεσιών


Για να διαγράψετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, θα την επιλέξετε από την εικόνα 09.17 για να την φορτώσετε στη φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 09.18 (όπως προηγουμένως) και μετά θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Διαγραφή».


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί δεν επηρεάζονται από τη διαγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Επιτρέπεται, η διαγραφή προϊόντων ή υπηρεσιών, που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί (σε αντίθεση με τους πελάτες των οποίων η διαγραφή δεν επιτρέπεται).