Επεξεργασία Εισηγμένων Προϊόντων/Υπηρεσιών

Για να επεξεργαστείτε ένα προϊόν/υπηρεσία, κάνετε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση», εικόνα 09.16, ή πατήστε το πλήκτρο F4 στο πληκτρολόγιο. Θα ανοίξει η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 09.17. Με διπλό click επιλέγετε το προϊόν/υπηρεσία που θέλετε να τροποποιήσετε.


εικόνα 09.17


Το προϊόν/υπηρεσία που επιλέξατε, θα εμφανιστεί στη φόρμα εισαγωγής (εικόνα 09.18). Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές, κάνετε κλικ στο «Ενημέρωση Προϊόντος/ Υπηρεσίας» (το οποίο αντικατέστησε το κουμπί «Εισαγωγή Προϊόντος/Υπηρεσίας», βλ. εικόνα 09.16).


εικόνα 09.18


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα παραστατικά που έχουν ήδη εκδοθεί δεν επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις που θα έχουν γίνουν στο προϊόν ή την υπηρεσία.