Παράδειγμα Εισαγωγής

Η οντότητα «Δοκιμή Τιμολόγησης», είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα για την έκδοση των παραστατικών. Τα στοιχεία τιμολόγησης της υποτιθέμενης αυτής εταιρείας, έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα κατά την πρώτη εκκίνηση (Βλέπε εικόνα 02.5).  

Η εταιρεία κατασκευάζει δίκτυα και έστω ότι εμπορεύεται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω, πίνακας 1. Τα εισάγουμε όλα, με τον τρόπο που αναπτύχθηκε προηγουμένως, όπως φαίνεται και στην εικόνα 09.17.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ (υλικά προς πώληση, πρώτες ύλες για κατασκευή δικτύων)

Περιγραφή

Κωδικός

Μ.Μ.

Χονδρική

Λιανική

Καλώδιο USB Cat6, χύμα, σε κουλούρα χωρίς ακροδέκτες

100.001

m

0,40

0,30

Καλώδιο USB Cat6, μήκους 0,25 m, με ακροδέκτες

101.002

ΤΕΜ

0,70

0,80

Καλώδιο USB Cat6, μήκους 1,00 m, με ακροδέκτες

101.003

ΤΕΜ

0,90

1,00

Τηλεφωνικό καλώδιο με ακροδέκτες

102.004

ΤΕΜ

-

0,50

Ακροδέκτης RJ45

200.01

ΤΕΜ

-

0,20

Καπάκι ακροδέκτη, x=1 κόκκινο/x=2 μπλε/x=3 άσπρο/x=4 κίτρινο

20x.02

ΤΕΜ

-

0,12

Router ενσύρματο 8 θέσεων 1000 Mbps

301.1

TEM

70,00

80,00

Router ενσύρματο 5 θέσεων 100 Mbps/ασύρματο 300 Mbps

301.2

ΤΕΜ

42,00

50,00

Router ενσύρματο 8 θέσεων 1000 Mbps/ασύρματο 750 Mbps

301.3

ΤΕΜ

100,00

120,00

Switch, 8 θέσεων

401.1

ΤΕΜ

21,00

25,00

Switch, 16 θέσεων

401.2

ΤΕΜ

25,00

30,00

Switch, 24 θέσεων

401.3

ΤΕΜ

42,00

50,00

Hub, 8 θέσεων, Ιδιοπαραγωγή

50.01

TEM

-

20,00

Hub, 16 θέσεων, Ιδιοπαραγωγή

50.02

TEM

-

25,00

Κεραία Wi/Fi 1000 Mbps

60.1

TEM

-

55,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (για την κατασκευή δικτύων)

Περιγραφή

Κωδικός

Μ.Μ.Εργασία Τεχνίτη, 1η ώρα

1

Ώρες

-

30,00

Εργασία Τεχνίτη, επόμενες ώρες

2

Ώρες

-

15,00

Εργασία Βοηθού, 1η ώρα

10

Ώρες

-

20,00

Εργασία Βοηθού, επόμενες ώρες

20

Ώρες

-

10,00

πίνακας 1