Εξαγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών σε αρχείο Excel

Η εξαγωγή σε αρχείο, γίνεται για ενημέρωση του χρήστη, επεξεργασία κλπ. Το αρχείο αυτό, λόγω προβλημάτων συμβατότητας, δεν είναι κατάλληλο, στη μορφή που δημιουργείται, για να εισαχθεί σε μία άλλη εγκατάσταση του προγράμματος. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κατάλληλου αρχείου (μεταφορά στηλών με αντιγραφή).

Για να γίνει η εξαγωγή καλείτε τη διαδρομή «ΑρχείοΠροϊόντα & ΥπηρεσίεςΕξαγωγή Προϊόντων & Υπηρεσιών σε Excel», εικόνα 09.25.


εικόνα 09.25


Θα εμφανιστεί η εικόνα 09.26. Κάνετε κλικ στο μοναδικό κουμπί που υπάρχει. Το αρχείο Excel που θα δημιουργηθεί θα είναι όπως στην εικόνα 09.27.


εικόνα 09.26


εικόνα 09.27