Περιγραφή Προϊόντος/Υπηρεσίας

Η περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, όπως στην εικόνα 09.3.


εικόνα 09.3


  1. Προϊόν ή Υπηρεσία;

Ανεξάρτητα από αυτή την επιλογή, η έκδοση Τιμολογίου Πώλησης ή Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο χρήστης, πριν την έκδοση του παραστατικού.


  1. Ονομασία & Κωδικός

Ως ονομασία δέχεται μέχρι 63 χαρακτήρες, αλλά εκτυπώνονται οι 46 πρώτοι. Ο κωδικός μπορεί να περιέχει από 1 μέχρι 18 χαρακτήρες. Η εισαγωγή μπορεί να γίνει και με τη χρήση Scanner παίρνοντας τον κωδικό από Barcode.


  1. Οι τιμές των πεδίων «Αξία 1» και «Αξία 2» (*)

Για το κάθε προϊόν ή υπηρεσία, πρέπει να καθορίζονται δύο τιμές: «Αξία 1» και «Αξία 2». Πριν την εισαγωγή τιμής διαγράφετε την υπάρχουσα με το “Delete”. Επισημαίνονται τα εξής:

  • Πρέπει να συμπληρωθούν και τα δύο πεδία, έστω και με την ίδια τιμή.
  • Οι εισαγόμενες τιμές είναι χωρίς το ΦΠΑ και η ελάχιστη τιμή είναι 0,01 €.
  • Κατά την έκδοση των παραστατικών χρησιμοποιείται πρώτα η τιμή του πεδίου «Αξία 1».
  • Η εναλλαγή μεταξύ των τιμών «Αξία 1» και «Αξία 2», όπως θα δούμε, είναι πολύ απλή.


Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΙΜΩΝ «ΑΞΙΑ 1» ΚΑΙ «ΑΞΙΑ 2»

Ο τρόπος αξιοποίησης εναπόκειται στο χρήστη. Θα αναφέρουμε δύο τυπικές περιπτώσεις:

ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ: Αν π.χ. πουλάτε κυρίως στη τιμή χονδρικής αλλά περιστασιακά πουλάτε και στη λιανική, μπορείτε να εισάγετε στο πεδίο «Αξία 1» την τιμή χονδρικής και στο «Αξία 2» την τιμή λιανικής. Έτσι μπορείτε να έχετε τον ίδιο κωδικό προϊόντος και για τις δύο περιπτώσεις.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Έστω π.χ. ότι ένας λογιστής έχει τιμή μονάδας για τη συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης 30 €. Ο πελάτης του, αν είναι ιδιώτης, αντιλαμβάνεται το ποσό των 30 € ως τελική τιμή (με ΦΠΑ), ενώ αν είναι επιχείρηση το αντιλαμβάνεται πλέον ΦΠΑ 24%. Αν οι περισσότεροι πελάτες του είναι ιδιώτες, θα εισάγει στο πεδίο «Αξία 1» το ποσό των 24,19 € (οπότε με το ΦΠΑ θα είναι 30,00 €) και στο πεδίο «Αξία 2» το ποσό των 30,00 €.