Μονάδες Μέτρησης (πεδίο «Μ.Μ.»)


Το πεδίο «Μ.Μ.» (Μονάδα Μέτρησης), δέχεται μόνο συγκεκριμένες τιμές. Αρχικά υπάρχει μόνο η επιλογή «ΤΕΜΑΧΙΟ». Για να προσθέσετε μία νέα Μ.Μ. κάνετε κλικ στο πεδίο «Νέα Μ.Μ.», εικόνα 09.3. Θα εμφανιστεί η φόρμα που φαίνεται στην εικόνα 09.4.


εικόνα 09.4


Αν θέλουμε να διαγράψουμε κάποια εισηγμένη μονάδα μέτρησης, κάνουμε κλικ επάνω της και πατάμε το πλήκτρο «Delete». Για να την επεξεργαστούμε κάνουμε διπλό κλικ.

Μπορούμε να προσθέσουμε μονάδες μέτρησης. Έστω ότι θέλουμε να προσθέσουμε τις μονάδες μέτρησης του παρακάτω πίνακα:


Μ.Μ. για Προϊόντα (Υλικά)

Περιγραφή

Σύντμηση

ΜΕΤΡΟ ΜΗΚΟΥΣ

m

Μ.Μ. για Υπηρεσίες

Περιγραφή

Σύντμηση

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ


Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Νέα Μον. Μέτρησης», εικόνα 09.4. Θα εμφανιστεί η εικόνα 09.5. Μετά τη συμπλήρωση μίας Μ.Μ., κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή».


εικόνα 09.5


Κάνουμε κλικ στο πεδίο «Μ.Μ.» και επιλέγουμε την κατάλληλη μονάδα μέτρησης για το εισαγόμενο προϊόν ή την υπηρεσία, εικόνα 09.6.


εικόνα 09.6